Annons

ANSI Z358.1-2014 är en standard som utvecklats av American National Standards Institute (ANSI) och som syftar till att specificera riktlinjer för design, installation och underhåll av ögon- och nödduschar. ANSI Z358.1-2014 är relevant för alla verksamheter där arbetstagare kan utsättas för skadliga kemikalier, som exempelvis industriella, forskningsrelaterade och utbildningsmiljöer samt tillverknings- och byggsektorer. Standarden syftar […]
Vad betyder VS inom bygg? Det står för Värme och Sanitet. Detta område fokuserar på installation, underhåll och reparation av system som hanterar uppvärmning av byggnader samt vatten- och avloppssystem. Arbetet innebär att se till att byggnader är utrustade med effektiva värmesystem och att sanitetsinstallationer som toaletter, duschar och handfat fungerar korrekt, vilket är avgörande […]
Ett elslutbleck, även känt som ett elektriskt slutbleck eller ”electric strike” på engelska, är en elektrisk komponent som installeras i dörrkarmar för att möjliggöra fjärrstyrd öppning av dörrar. Till skillnad från ett traditionellt mekaniskt slutbleck, som bara fungerar ihop med dörrens låsmekanism, erbjuder elslutbleck möjligheten att kontrollera tillträde elektroniskt, vilket gör dem mycket användbara i […]

Annons